V roce 2012 jsme pracovali na metodickém materiálu pro učitele fyziky na středních školách s názvem: 

Vědecká disputace v rámci badatelských aktivit
jako metoda vzdělávání nadaných žáků

Osnova metodického materiálu:


Východiska

Vzdělávací potřeby nadaných a badatelsky orientované vzdělávání

Vědecká disputace a její zařazení v badatelsky orientovaném vzdělávání

Pomůcka pro učitele, pracovní listy

Od badatelských úloh ve výuce k Turnaji mladých fyziků

Slovo závěrem

 

Předpokládáme, že v tomto online prostředí budeme průběžně doplňovat materiály, jak pro podporu badatelských činností, tak pro chápání, rozvíjení a využití i aktivit zaměřených na metodologii, reflexi, metakognici nadaných žáků v proběhu badatelského procesu. Rádi uvítáme jakékoliv komentáře, připomínky či zkušenosti ze školní i mimoškolní praxe. Můžete nás kontaktovat buď prostřednictvím příspěvku v diskuzním fóru nebo na adrese talnet@talnet.cz.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2012.